I.Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc tương tác trên website Mastershop.

Chính Sách này mô tả cách Mastershop tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân (dưới đây gọi là NSD) tham gia truy cập trên Mastershop. Việc NSD truy cập hoặc thực hiện các tương tác trên Mastershop được hiểu là NSD đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này.

II. Quy định cụ thể 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Khi NSD thực hiện tương tác và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Mastershop, tùy từng thời điểm, NSD phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện tương tác và/hoặc đăng ký tài khoản.
 • NSD có trách nhiệm đảm bảo những thông tin NSD cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Mastershop không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin NSD cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
 • Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của NSD cho quá trình thực hiện giao dịch, cho những thông báo sau này, hoặc để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn các loại thông tin cá nhân thu thập: tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ….
 • Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ web; cải thiện bố cục và nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng; nhận diện khách vào web, gửi thông tin bao gồm thông tin chỗ ở và dịch vụ, nếu bạn không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của website, cũng như cung cấp cho các bên liên kết với công ty.
  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa NSD với Mastershop hoặc ngược lại;
  • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của NSD hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của NSD trên Mastershop;
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với NSD trong những trường hợp đặc biệt.
  • Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến khách hàng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên Mastershop.vn hoặc những công ty liên kết với chúng tôi.
  •  Ngoài ra, chúng tôi còn có thể liên hệ với khách hàng để biết đánh giá, ý kiến và quan điểm của khách hàng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể sẽ được ra mắt.
 • Thông tin cá nhân của khách hàng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ trong trường hợp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, hoặc sử dụng cho những mục đích liên quan.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty có hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông tin khách hàng tối thiểu là 03 năm và tối đa là 10 năm. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông tin nếu cần thiết.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Người dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu cá nhân của mình thông qua trang web Mastershop.vn bằng cách đăng nhập vào tài khoản mà mình đã đăng ký và sửa lại các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình.
 • Việc đăng nhập có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào website.

5. Vviệc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

 • Mọi Thông Tin NSD, cũng như các thông tin trao đổi giữa NSD và Mastershop đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Mastershop.
 • Mastershop có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin NSD. Khi thu thập dữ liệu, Mastershop thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin NSD tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin NSD này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 • Mastershop không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của NSD trên các website thành phần của Mastershop.
 • NSD tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Mastershop, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Mastershop, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

6. Về việc chia sẻ Thông Tin NSD

 • Mastershop không cung cấp Thông Tin NSD cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Mastershop cung cấp dịch vụ/tiện ích cho NSD (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
 • Ngoài các trường hợp nêu trên, Mastershop sẽ có thông báo cụ thể cho NSD khi phải tiết lộ Thông Tin NSD cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Mastershop cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin NSD khi được sự đồng ý của NSD.
 • Mastershop có thể chia sẻ Thông Tin NSD cho các mục đích sau:
  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Mastershop có thể dùng Thông Tin NSD để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của NSD (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Mastershop tiến hành khảo sát cần sự tham gia của NSD, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà NSD cung cấp cho Mastershop sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi Thông Tin NSD với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Mastershop: Mastershop có thể chuyển Thông Tin NSD cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ NSD. Mastershop cũng có thể trao đổi Thông Tin NSD với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi Thông Tin NSD với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của NSD được Mastershop sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại NSD, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của NSD với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, NSD có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi NSD của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

7. Sử dụng Cookie

Mastershop cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của NSD khi truy cập và sử dụng tính năng của Mastershop... nhằm làm trải nghiệm của người dùng thuận tiện hơn.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin người dùng

Mastershop luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại website mastershop.vn. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Mastershop đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ của trên website điện tử mastershop.vn thực hiện qua:

 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: tmdt.idigroup@gmail.com
   
 • Gọi điện đến Hotline : 0981034779
 • Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:
 • Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hạ Tầng Quốc Tế Đông Dương

  Địa chỉ: Số 555 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà nội

  Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Mastershop sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

  Bước 3: Mastershop có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

  Bước 4: Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải,

  Trong trường hợp Mastershop đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của chúng tôi, Mastershop sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Hạ tầng quốc tế Đông Dương
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn